top of page

Sekretesspolicy

Privacy & Safety

Vår prioritet på TalkEdit är att värna om din integritet och säkerställa att dina personuppgifter hanteras ansvarsfullt. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, delar och skyddar din information när det gäller våra tjänster för redigering av videos, poddar, jinglar och reklamkampanjer.

 

1. Insamlad Information

Vi kan samla in följande typer av personlig information:

  • Kontaktdetaljer som namn, e-postadress och telefonnummer.

  • Professionell information, inklusive företagsinformation och arbetsroll.

  • Filmaterial och projektinformation som delas med oss för redigering.

 

2. Användning av Information

Den information vi samlar in används för att:

  • Tillhandahålla och förbättra våra redigeringstjänster.

  • Kommunicera med dig och svara på dina förfrågningar.

  • Hantera redovisning och fakturering enligt avtalade tjänster.

  • Utveckla och analysera vår verksamhet.

  • Erbjuda och marknadsföra TalkEdits tjänster.

 

3. Delning av Information

Vi delar din information endast i enlighet med de beskrivna villkoren och ändamålen här och i överenskommelser med dig. Vi delar inte information med tredje part för marknadsföring.

 

4. Dataskydd och Säkerhet

Vi implementerar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din personliga information mot förlust, förändring, obehörig åtkomst eller spridning.

 

5. Lagring av Information

Vi behåller din personliga information så länge som nödvändigt för ändamålen den samlades in för eller enligt gällande lagar och förordningar.

 

6. Ändringar i Integritetspolicyn

Eventuella ändringar i integritetspolicyn kommer att publiceras på vår webbplats. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar policyn.

 

7. Kontakta Oss

Om du har frågor eller kommentarer om denna integritetspolicy eller vår databehandling, vänligen kontakta oss på [info@talkedit.se].

 

Dina Rättigheter

Du har rätt att begära information om och korrigering av dina personuppgifter. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och begära radering av dina uppgifter. Kontakta oss för att utöva dina rättigheter.

 

Cookies

Vi kan använda cookies för att förbättra din användarupplevelse. Läs vår Cookie-policy för mer information.

 

TalkEdit åtar sig att skydda din integritet och skapa en trygg och professionell miljö för dina redigeringsbehov. Kontakta oss för ytterligare information eller för att diskutera hur vi kan hjälpa dig.

 

TalkEdit - För en redigeringsupplevelse över förväntan!

Payment Methods
bottom of page