top of page

Vi på TalkEdit tar personlig information på allvar och strävar efter att skydda din integritet. Denna policy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar personlig information som samlas in från våra kunder när de använder vår podcast- och YouTube-redigeringstjänst.

Vilken personlig information samlar vi in?

Vi samlar in personlig information som namn, e-postadress och telefonnummer, samt annan information som kan hjälpa oss att tillhandahålla bättre service. Vi samlar också in information om dina poddar eller YouTube-videor och din önskade redigeringsstil.

Hur använder vi den personliga informationen?

Vi använder den personliga informationen för att tillhandahålla redigerings- och produktionsstöd för dina poddar eller YouTube-videor. Vi kan också använda informationen för att skicka uppdateringar om våra tjänster, och för att hantera fakturering och betalningar.

Hur skyddar vi den personliga informationen?

Vi vidtar åtgärder för att skydda din personliga information och säkerställa att den inte förstörs, stjäls, missbrukas eller avslöjas för obehöriga. Vi använder oss av tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda informationen som samlas in från våra kunder.

Vem delar vi personlig information med?

Vi delar inte din personliga information med någon annan organisation eller företag, utom när det krävs för att fullgöra våra tjänster eller när lagen kräver det.

Hur länge behåller vi personlig information?

Vi behåller din personliga information så länge som det är nödvändigt för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig som kund. Efter detta raderar vi den personliga informationen.

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till den personliga information som vi har samlat in om dig, och du kan begära att vi ändrar eller raderar denna information. Om du vill begära tillgång till din personliga information eller har andra frågor om vår integritetspolicy, kontakta oss gärna på info@stormbrain.se.

Uppdateringar av integritetspolicy

Vi kan uppdatera vår integritetspolicy från tid till annan. Vi rekommenderar att du besöker denna sida regelbundet för att ta del av eventuella ändringar.

Tack för att du har valt vår podcast- och YouTube-redigeringstjänst. Vi tar din integritet på allvar och vi är här för att hjälpa dig.

bottom of page